Sídlo spoločnosti:

DUNEA, a.s.
Sasinkova 12
811 08 Bratislava

IČO: 43 956 700
IČ DPH: SK2022564522

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl.č.: 4407/B.

Pobočka:

Povodská cesta 169/14,
(budova DS Property, a.s.)
929 01  Dunajská Streda

Kontakt:

kariera@dunea.sk

    súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári a vyhlasujem, že som sa oboznámil s Vyhlásením so spracúvaní osobných údajov