Spoločnosť DUNEA, a. s. 

pôsobí v oblasti služieb riadenia ľudských zdrojov (HR).

Naším poslaním je spájať ľudí hľadajúcich si prácu s najlepšími stabilnými zamestnávateľmi predovšetkým z regiónu Žitný ostrov. Pomáhame budovať atraktívny lokálny trh práce, ktorý stojí na pilieroch profesionality, kariérneho rastu, rozmanitosti a férových ponúk.

Pre našich klientov poskytujeme odborné poradenstvo a podporu počas celého životného cyklu zamestnanca, od výberu vhodného kandidáta na voľnú pozíciu, cez onboarding, kariérny rozvoj a motiváciu zamestnanca, až po ukončenie zamestnaneckého pomeru.

Pri svojej práci dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými a citlivými údajmi.