Komplexný pracovný trh 

Nami zastupované spoločnosti pôsobia vo všetkých oblastiach života. Zastrešené oblasti pôsobenia zahŕňajú marketing, potravinárstvo, gastronómiu, poľnohospodárstvo, kultúru, šport, manažment podujatí, informačné technológie, stavebníctvo, právo, obchod, účtovníctvo, turizmus. Takto spoločne vytvárame pestrú firemnú kultúru.

Región plný príležitostí

Pôsobíme v úspešnom regióne Žitného ostrova, ktorý je známy výnimočnou geografickou polohou, prírodnými danosťami a množstvom zaujímavých pracovných príležitostí. Veríme talentu miestnych ľudí a vieme, že ich práca prispieva k rozvoju celej komunity.

Vytvárame hodnoty

Talent a odhodlanosť nám umožňujú vytvárať hodnoty. Nech je to už produkt, služba, podujatie alebo charitatívna iniciatíva, podstatné je, aby sme vďaka nim prispievali k uskutočneniu našich spoločných cieľov. Vydajme sa na cestu smerom k spoločnému rastu.

Príležitosť, ktorá vedie k výsledku

Výhody vzájomnej spolupráce prinášajú príležitosti pre zamestnávateľa i zamestnanca. Zamestnanec získa možnosť nájsť pracovnú pozíciu, v ktorej dokáže dosiahnuť rast. Práca vykonávaná s radosťou je produktívnejšia, čo je podstatným záujmom zamestnávateľa. Naším poslaním je pomáhať jednotlivcom nájsť pracovné miesto, kde má každý možnosť prispievať k spoločnému úspechu podľa svojich najlepších vedomostí.

Spoločnosť DUNEA, a. s. sa zameriava na riadenie ľudských zdrojov (HR).

Naším poslaním je spájať ľudí hľadajúcich si prácu so stabilnými a najlepšími zamestnávateľmi so zreteľom na región Žitného ostrova. Pomáhame budovať kvalitný lokálny trh práce stojací na pilieroch profesionality, kariérneho rastu, rozmanitosti a férových ponúk. Pre našich klientov poskytujeme odborné poradenstvo a podporu počas celého životného cyklu zamestnanca, od výberu vhodného kandidáta na voľnú pozíciu, cez onboarding, kariérny rozvoj a motiváciu zamestnanca, až po ukončenie zamestnaneckého pomeru.

Pri svojej práci dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými a citlivými údajmi.

Spoločnosť DUNEA, a. s. sa zameriava na riadenie ľudských zdrojov (HR).

Naším poslaním je spájať ľudí hľadajúcich si prácu so stabilnými a najlepšími zamestnávateľmi so zreteľom na región Žitného ostrova. Pomáhame budovať kvalitný lokálny trh práce stojací na pilieroch profesionality, kariérneho rastu, rozmanitosti a férových ponúk. Pre našich klientov poskytujeme odborné poradenstvo a podporu počas celého životného cyklu zamestnanca, od výberu vhodného kandidáta na voľnú pozíciu, cez onboarding, kariérny rozvoj a motiváciu zamestnanca, až po ukončenie zamestnaneckého pomeru.

Pri svojej práci dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými a citlivými údajmi.